پشتیبانی پروژه های توانمندسازی

مشاوره و پشتیبانی

1- ارائه مشاوره و پشتیبانی فنی و عملیاتی از واحدهای کسب و کار روستایی در مراحل مختلف راه اندازی و مدیریت

2- ارائه مشاوره و پشتیبانی فنی و عملیاتی از تشکلهای کارآفرین اجتماعی در طراحی و اجرای پروژه های محرومیت زدایی و اشتغالزایی روستایی

3- طراحی و راه اندازی پورتال سامانه توسعه کارآفرینی روستایی جهت پشتیبانی فنی و عملیاتی از واحدهای کسب و کار روستایی

پژوهش

1- طراحی و اجرای پروژه های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با حوزه توسعه اشتغال و کارآفرینی در تعامل با دستگاههای اجرایی و نظارتی و موسسات ذیربط و ذیصلاح
2- طراحی و تدوین بسته های آموزشی کاربردی مرتبط با حوزه کسب و کار روستایی
3- تعریف عناوین و اولویتهای پژوهشی در حوزه توسعه کارآفرینی روستایی در تعامل با دانشگاهها و مراجع تخصصی و معتبر دولتی و غیردولتی

آموزش

1- طراحی و اجرای کارگاه ها، دوره ها و سمینارهای آموزشی با موضوع کارآفرینی و فرهنگ کسب و کار در سطوح شهری و روستایی و نیز عمومی و تخصصی
2- طراحی و اجرای کارگاه ها و دوره های مهارت آموزی فنی و حرفه ای در تعامل با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز مراجع تخصصی و معتبر دولتی و غیر دولتی
3- طراحی و اجرای کارگاه ها، دوره ها و سمینارهای آموزشی و ترویجی با موضوعات مرتبط با کارآفرینی اجتماعی و اشتغالزایی و توسعه روستایی

barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online